Política de devolucions

 
El client disposa de la possibilitat d’anul·lar la seva comanda sense cap cost, sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per enviar-la.
 
El client disposarà d’un termini de 5 dies hàbils des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte i fer la devolució del producte adquirit. El client comunicarà a Boixadós Envasos Metàl·lics, SL, dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el desig d’exercir el dret de resolució del contracte. En aquests casos, Boixadós Envasos Metàl·lics, SL tornarà l’import de la compra ,excepte els ports d’anada i tornada, amb la mateixa forma de pagament realitzada pel client.
El client podrà tornar qualsevol article que hagi comprat a boixados.com, sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original. En aquests casos, Boixadós Envasos Metàl·lics, SL tornarà l’import de la compra de la mateixa manera que es va realitzar, a través d’un abonament mitjançant una transferència bancària al compte indicat pel client.
Tot canvi o devolució ha de ser prèviament autoritzat per Boixadós Envasos Metàl·lics, SL i s’ha d’haver sol·licitat per correu electrònic.
Un cop rebut aquest missatge, procedirem a tramitar la devolució. El mètode serà el següent:
Contactarem amb el client per comunicar-li l’acceptació de la devolució i l’adreça de lliurament que ha d’indicar clarament a l’embalatge. Ens heu de lliurar el producte abans de 10 dies des de la data en què el vau rebre dins de l’embalatge original.
La petició de recollida de les devolucions la farà només Boixadós Envasos Metàl·lics, SL a través de la seva agència. El client facilitarà la recollida del producte en la data i l’horari sol·licitat.
Boixadós Envasos Metàl·lics, SL procedirà al reemborsament dels diners una vegada hagi rebut el producte i comprovat que està en perfectes condicions i en el seu embalatge original en un termini màxim de 30 dies.
 
Fora d’aquest termini no és possible admetre devolucions.