INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

1. Dades relatives al Responsable

                       Responsable del tractament

  1.   – Entitat: BOIXADÓS ENVASOS METÀL·LICS, SL
     – CIF de l’entitat: B60519006
     – Adreça de l’entitat: CARRETERA DE BERGA 183-187 – (08272) SANT FRUITÓS DE BAGES
     – Correu electrònic de l’entitat: admin@boixados.com
     – Responsable del tractament: FERRAN BOIXADÓS ESCALÉ
     – Telèfon del Responsable del tractament: 938788885
     – Adreça de correu electrònic del Responsable del tractament: ADMIN@BOIXADOS.COM

2. Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament europeu 2016/679 general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, us informem que, segons la relació que tingueu amb nosaltres, a BOIXADÓS ENVASOS METÀL·LICS, SL tractem les dades que ens faciliteu per a alguna o la totalitat de les finalitats següents:

   • Compra/venda de béns i serveis.
   • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres.
   • Gestió comptable, administrativa, de facturació i de cobraments.
   • Donar-vos un servei.
   • Realització de cobrament mitjançant TPV.
   • Realització de compres mitjançant botiga virtual a la pàgina web/plataforma.
   • Servei postvenda i fidelització.
   • Tramitació de pressupostos.
   • Tractament de dades per a garanties i devolucions d’articles/productes.

3. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades per un termini indefinit. En cas que requeriu que s’eliminin de forma anticipada, sol·liciteu-ho mitjançant l’exercici del dret de supressió. Així mateix, les dades que per motius legals hagin de ser emmagatzemades durant un temps necessari per complir normes específiques seran bloquejades i únicament estaran a disposició de l’autoritat pública corresponent.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les vostres dades rau en:

   • Consentiment inequívoc
   • Consentiment inequívoc
   • Consentiment inequívoc

5. Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

   • Administració tributària
   • Bancs i entitats financeres
   • Gestoria/assessoria
   • No comparteixo les dades amb tercers.

6. Drets

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a BOIXADÓS ENVASOS METÀL·LICS, SL estem tractant dades personals que us concerneixin.

Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, les conservarem únicament per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d’ oposició al tractament de les vostres dades. BOIXADÓS ENVASOS METÀL·LICS, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, podeu exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets, podeu fer-ho a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

   • Per exercir el vostre dret d’ Accés, feu clic aquí
   • Per exercir el vostre dret de Rectificació, feu clic aquí
   • Per exercir el vostre dret de Supressió (Oblit), feu clic aquí
   • Per exercir el vostre dret de Limitació del tractament, feu clic aquí
   • Per exercir el vostre dret d’ Oposició, feu clic aquí
   • Per exercir el vostre dret de Portabilitat, feu clic aquí

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CARRETERA DE BERGA 183-187 – (08272) SANT FRUITÓS DE BAGES, adjuntant una fotocòpia del DNI per certificar la identitat. Recordeu facilitar el màxim d’informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitzeu per al compte o el portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que podeu adreçar-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

7. Política de galetes

Per conèixer les galetes que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de galetes a través de l’enllaç següent política de galetes.